Tento kurs bude úvodem do problematiky filozofie umění. Přednášky budou orientovány především na seznámení studentů s filozofickými úvahami o umění od konce 18. stol. do poloviny 20. století. Probírány budou významné koncepce osobností, které svou pozornost věnovaly problematice umění.