Seznámit studenty s vybranými aktuálními otázkami kulturálních studií.