Dvousemestrální kurs seznámí posluchače s vývojem západní estetiky od presokratiků po nejdůležitější směry estetického uvažování ve dvacátém století. Přednášky poskytují studentům základní vhled do vývojového kontextu disciplíny, důraz bude kladen na pochopení filozofických a také umělecko-historických souvislostí probíraných estetických teorií. Výklad bude sledovat především proměny chápání základních estetických kategorií.
Dvousemestrální kurs seznámí posluchače s vývojem západní estetiky od presokratiků po nejdůležitější směry estetického uvažování ve dvacátém století. Přednášky poskytují studentům základní vhled do vývojového kontextu disciplíny, důraz bude kladen na pochopení filozofických a také umělecko-historických souvislostí probíraných estetických teorií. Výklad bude sledovat především proměny chápání základních estetických kategorií.

Dvousemestrální kurs seznámí posluchače s vývojem západní estetiky od presokratiků po nejdůležitější směry estetického uvažování ve dvacátém století. Přednášky poskytují studentům základní vhled do vývojového kontextu disciplíny, důraz bude kladen na pochopení filozofických a také umělecko-historických souvislostí probíraných estetických teorií. Výklad bude sledovat především proměny chápání základních estetických kategorií.