Semináře podají studentům prostřednictvím komentované četby textů přehled o vývoji filosofických teorií vidění od presokratiků po vybrané myslitele 20. století. Při výkladu bude kladen důraz na úzké propojení teorií vidění, především výkladů o povaze světla a vnímání prostoru a epistemologickýh názorů jednotlivých myslitelů. Zároveň bude zohledňován širší kulturní kontext dotyčných teorií, zejména jejich souvislosti s uvažováním o výtvarném umění či architektuře, teoriemi perspektivy apod.

Semináře podají studentům prostřednictvím komentované četby textů přehled o vývoji filosofických teorií vidění od presokratiků po vybrané myslitele 20. století. Při výkladu bude kladen důraz na úzké propojení teorií vidění, především výkladů o povaze světla a vnímání prostoru a epistemologickýh názorů jednotlivých myslitelů. Zároveň bude zohledňován širší kulturní kontext dotyčných teorií, zejména jejich souvislosti s uvažováním o výtvarném umění či architektuře, teoriemi perspektivy apod.