Cílem předmětu je: - seznámit studenty se zásadami strukturální politiky EU a společné zemědělské politiky EU. - naučit studenta orientovat se ve strukturálních fondech, operačních programech a dalších dotačních zdrojích využitelných v oblasti rybářství. - seznámit studenta s hlavními zásadami při podávání projektů, systémem evaluace podaných žádostí a podmínkami řízení projektů v průběhu jejich řešení. - naučit studenta zpracovat vlastní projekt s žádostí o dotaci.

Cílem předmětu je: - seznámit studenty se zásadami strukturální politiky EU a společné zemědělské politiky EU. - naučit studenta orientovat se ve strukturálních fondech, operačních programech a dalších dotačních zdrojích využitelných v oblasti rybářství. - seznámit studenta s hlavními zásadami při podávání projektů, systémem evaluace podaných žádostí a podmínkami řízení projektů v průběhu jejich řešení. - naučit studenta zpracovat vlastní projekt s žádostí o dotaci.