Seminář seznamuje s některými aktuálními tendencemi v bádání ke středověké architektuře na příkladě vybraných památek evropského středověku. Probírány přitom budou stavby od románského období do závěru gotiky, jejich tvůrci a proměny během staletí až do současnosti.