Teoreticko-praktický předmět, který umožňuje pochopit osobní účast při dosahování úspěšných výsledků pracovníka i kolektivu. Umožňuje naučit se řídit sebe i ostatní za efektivního využití dostupných zdrojů, technik i metod. Předmět je dále zaměřen na hodnocení kvality ošetřovatelské péče, na normy ošetřovatelské praxe a standardizaci ošetřovatelské péče.