Cíle předmětu: - Získat znalost pojmů teorie managementu. - Pochopit rozlišení manažerských rolí a funkcí. - Osvojit si systém zdravotnických služeb a organizací poskytujících zdravotnické služby - Získat informace managementu v ošetřovatelství a ošetřovatelském managementu. - Osvojit si proces řešení problémů. - Seznámit se s rolí manažera v ošetřovatelství. - Pochopit principy a zásady časového managementu. - Vysvětlit základní pojmy v personálním managementu. - Seznámit se s právními vztahy v managementu ošetřovatelství. - Pochopit důležitost kontinuálního vzdělávání. - Ovládat poskytování informací - komunikace s masmédii. - Pochopit nutnosti měření kvality. - Znát postupy standardizace. - Pochopit důležitosti auditu v ošetřovatelské praxi.
Cíle předmětu: - Získat znalost pojmů teorie managementu. - Pochopit rozlišení manažerských rolí a funkcí. - Osvojit si systém zdravotnických služeb a organizací poskytujících zdravotnické služby - Získat informace managementu v ošetřovatelství a ošetřovatelském managementu. - Osvojit si proces řešení problémů. - Seznámit se s rolí manažera v ošetřovatelství. - Pochopit principy a zásady časového managementu. - Vysvětlit základní pojmy v personálním managementu. - Seznámit se s právními vztahy v managementu ošetřovatelství. - Pochopit důležitost kontinuálního vzdělávání. - Ovládat poskytování informací - komunikace s masmédii. - Pochopit nutnosti měření kvality. - Znát postupy standardizace. - Pochopit důležitosti auditu v ošetřovatelské praxi.