Horizontální a vertikální členění textů. Zkoumání obecných principů (tj. pravidel a zákonitostí) a mechanismů výstavby textů. Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní. Procesy a výsledky autorského rozhodování, situačně a funkčně podmíněný výběr jazykových prostředků. Konfrontace bezpříznakových, konvenčních a méně aktivních forem výstavby textů s formami příznakovými, aktualizovanými. Vliv obecných principů na specifické stylové rysy konkrétních textů. Typologie textů, textové vzorce.