Seminář uvede studenty do oboru onomastika a seznámí je s dějinami onomastiky, s tradičním přístupem a s modelovou teorií. V antroponomastice se zaměří na analýzu osobních jmen, jejich klasifikaci a tvoření, v toponomastice na analýzu jmen místních a pomístních. Studenti se naučí užívat onomastické slovníky a příručky i pracovat s mapou.