Seminář uvede studenty do oboru onomastika, seznámí je s dějinami onomastiky, terminologií a s její klasifikací. Porovná tradiční přístup a vztahovou modelovou teorii. V antroponomastice se zaměří na analýzu osobních jmen oficiálních i neoficiálních, jejich klasifikaci a tvoření, v toponomastice se kurz zaměří na analýzu jmen místních a pomístních. Studenti se naučí užívat onomastické slovníky, příručky i pracovat s mapou a webovými zdroji. Představeny rovněž budou nejdůležitější prameny a zdroje pro poznání onymie v podobě tištěné i elektronické.

Seminář uvede studenty do oboru onomastika a seznámí je s dějinami onomastiky, s tradičním přístupem a s modelovou teorií. V antroponomastice se zaměří na analýzu osobních jmen, jejich klasifikaci a tvoření, v toponomastice na analýzu jmen místních a pomístních. Studenti se naučí užívat onomastické slovníky a příručky i pracovat s mapou.