Cílem kurzu je v základních obrysech přiblížit posluchačům, jak fungují mediální texty a jak se podílejí na vytváření významů a smyslu sociální reality, jak fungují mediální organizace, jak publikum přijímá a užívá mediální produkty.