Tento kurz se zaměřuje na základní periody filozofického vývoje. Zvláštní zřetel je kladen na téma racionality, metafyziky, řeči a víry. První část kurzu je věnována období do počátku novověku.