Tento kurz se zaměřuje na vztah mezi filozofií a uměním. Bude brán také zřetel na sociologický pohled na umění. Přednáška bude zaměřena na myšlenky Frankfurtské školy.