Porozumění základním chemickým procesům ve složkách životního prostředí. Porozumění mechanismům transportu chemických sloučenin v globálním i lokálním měřítku. Porozumění souvislostem mezi strukturou chemických sloučenin, jejich chováním v životním prostředí a účinky na živé organismy. Seznámení s metodami analýz polutantů v životním prostředí a s postupy (vy)hodnocení získaných dat.
Porozumění základním chemickým procesům ve složkách životního prostředí. Porozumění mechanismům transportu chemických sloučenin v globálním i lokálním měřítku. Porozumění souvislostem mezi strukturou chemických sloučenin, jejich chováním v životním prostředí a účinky na živé organismy. Seznámení s metodami analýz polutantů v životním prostředí a s postupy (vy)hodnocení získaných dat.
Porozumění základním chemickým procesům ve složkách životního prostředí. Porozumění mechanismům transportu chemických sloučenin v globálním i lokálním měřítku. Porozumění souvislostem mezi strukturou chemických sloučenin, jejich chováním v životním prostředí a účinky na živé organismy. Seznámení s metodami analýz polutantů v životním prostředí a s postupy (vy)hodnocení získaných dat.
Porozumění základním chemickým procesům ve složkách životního prostředí. Porozumění mechanismům transportu chemických sloučenin v globálním i lokálním měřítku. Porozumění souvislostem mezi strukturou chemických sloučenin, jejich chováním v životním prostředí a účinky na živé organismy. Seznámení s metodami analýz polutantů v životním prostředí a s postupy (vy)hodnocení získaných dat.
Porozumění základním chemickým procesům ve složkách životního prostředí. Porozumění mechanismům transportu chemických sloučenin v globálním i lokálním měřítku. Porozumění souvislostem mezi strukturou chemických sloučenin, jejich chováním v životním prostředí a účinky na živé organismy. Seznámení s metodami analýz polutantů v životním prostředí a s postupy (vy)hodnocení získaných dat.
Porozumění základním chemickým procesům ve složkách životního prostředí. Porozumění mechanismům transportu chemických sloučenin v globálním i lokálním měřítku. Porozumění souvislostem mezi strukturou chemických sloučenin, jejich chováním v životním prostředí a účinky na živé organismy. Seznámení s metodami analýz polutantů v životním prostředí a s postupy (vy)hodnocení získaných dat.

Porozumění základním chemickým procesům ve složkách životního prostředí. Porozumění mechanismům transportu chemických sloučenin v globálním i lokálním měřítku. Porozumění souvislostem mezi strukturou chemických sloučenin, jejich chováním v životním prostředí a účinky na živé organismy. Seznámení s metodami analýz polutantů v životním prostředí a s postupy (vy)hodnocení získaných dat.

Porozumění základním chemickým procesům ve složkách životního prostředí. Porozumění mechanismům transportu chemických sloučenin v globálním i lokálním měřítku. Porozumění souvislostem mezi strukturou chemických sloučenin, jejich chováním v životním prostředí a účinky na živé organismy. Seznámení s metodami analýz polutantů v životním prostředí a s postupy (vy)hodnocení získaných dat.