Cílem předmětu je skrze seznámení s diskurzní analýzou zvýšit povědomí budoucích učitelů o důležitosti použití jazyka v učitelské práci a stát se citlivějším k používání jazyka, především pak dialogu, jakožto nástroje pro výuku a vlastní učení. V rámci kurzu si studenti vyzkouší práci s korpusy BAWE, BASE, MICASE a MICUSP, které jsou mj. určeny právě i pro ELT učitele.
Cílem předmětu je skrze seznámení s diskurzní analýzou zvýšit povědomí budoucích učitelů o důležitosti použití jazyka v učitelské práci a stát se citlivějším k používání jazyka, především pak dialogu, jakožto nástroje pro výuku a vlastní učení. V rámci kurzu si studenti vyzkouší práci s korpusy BAWE, BASE, MICASE a MICUSP, které jsou mj. určeny právě i pro ELT učitele.
Cílem předmětu je skrze seznámení s diskurzní analýzou zvýšit povědomí budoucích učitelů o důležitosti použití jazyka v učitelské práci a stát se citlivějším k používání jazyka, především pak dialogu, jakožto nástroje pro výuku a vlastní učení. V rámci kurzu si studenti vyzkouší práci s korpusy BAWE, BASE, MICASE a MICUSP, které jsou mj. určeny právě i pro ELT učitele.

Cílem předmětu je skrze seznámení s diskurzní analýzou zvýšit povědomí budoucích učitelů o důležitosti použití jazyka v učitelské práci a stát se citlivějším k používání jazyka, především pak dialogu, jakožto nástroje pro výuku a vlastní učení. Pro práci s daty budou využívány korpusy BAWE, BASE, MICASE a MICUSP.


The aim of this course is to introduce discourse analysis (DA) as a discipline and raise students´ awareness of how DA may  complement and inform teacher training programme. Specifically, the course develops an understanding of the importance of talk in teaching and learning. That is, be sensitive to the ways in which conventional discourse norms can at times be detrimental to pupil thinking and learning; and appreciate the promise and complexity of dialogic practice. In order to expand students´ awareness of corpus tools in support of the analysis of classroom data, students will be introduced to the work with BAWE, BASE, MICASE and MICUSP corpora.