Kurz uvádí posluchače kurzu do problematiky analýzy diskurzu a připravuje je k práci s textem s ohledem na jejich budoucí překladatelskou profesi. Za tímto účelem se studenti seznamují jak s teoretickým a pojmovým aparátem diskurzní analýzy, tak s analytickou prací s konkrétními texty. Diskurzní orientace kurzu má za cíl systematicky budovat pochopení funkce textu a jeho komunikačního účelu. Portfolio textů, se kterými kurz pracuje, je žánrově pestré a snaží se reflektovat profesní zájmy zúčastněných. Výchozím jazykem pro celý kurz je angličtina a její překladatelská interakce s češtinou. Nedílnou součástí kurzu je práce s paralelními korpusy anglického jazyka, které jsou k dispozici v rámci Českého národního korpusu (InterCorp).
Kurz uvádí posluchače kurzu do problematiky analýzy diskurzu a připravuje je k práci s textem s ohledem na jejich budoucí překladatelskou profesi. Za tímto účelem se studenti seznamují jak s teoretickým a pojmovým aparátem diskurzní analýzy, tak s analytickou prací s konkrétními texty. Diskurzní orientace kurzu má za cíl systematicky budovat pochopení funkce textu a jeho komunikačního účelu. Portfolio textů, se kterými kurz pracuje, je žánrově pestré a snaží se reflektovat profesní zájmy zúčastněných. Výchozím jazykem pro celý kurz je angličtina a její překladatelská interakce s češtinou. Nedílnou součástí kurzu je práce s paralelními korpusy anglického jazyka, které jsou k dispozici v rámci Českého národního korpusu (InterCorp).

Kurz uvádí posluchače kurzu do problematiky analýzy diskurzu a připravuje je k práci s textem s ohledem na jejich budoucí překladatelskou profesi. Za tímto účelem se studenti seznamují jak s teoretickým a pojmovým aparátem diskurzní analýzy, tak s analytickou prací s konkrétními texty. Diskurzní orientace kurzu má za cíl systematicky budovat pochopení funkce textu a jeho komunikačního účelu. Portfolio textů, se kterými kurz pracuje, je žánrově pestré a snaží se reflektovat profesní zájmy zúčastněných. Výchozím jazykem pro celý kurz je angličtina a její překladatelská interakce s češtinou. Nedílnou součástí kurzu je práce s paralelními korpusy anglického jazyka, které jsou k dispozici v rámci Českého národního korpusu (InterCorp).

The aim of this course is to enable students to develop their awareness of discourse analysis (DA) and how this may inform the development of their translation skills.
Specifically, the course introduces DA as a discipline and sets out some of the key topics and discussions. Samples of both written and spoken discourse are drawn on. Students are encouraged to view text as action, that is to be mindful of the function carried by the text and of the role context plays in the interpretation of meaning. On the practical side, students are presented with a portfolio of authentic texts that they are required to analyse and interpret. When working with texts, the course takes a predominantly unidirectional English to Czech orientation. To this purpose, the course encourages students to work with parallel corpora available via the Czech National Corpus (InterCorp).