Přednášky pojednávají o základních způsobech a postupech tvoření nových slov v češtině. Obsahem seminářů jsou slovotvorné analýzy substantiv, adjektiv, verb a adverbií; jejich součástí je určování onomaziologických a slovotvorných kategorií, prostředků a typů.