Přednášky představí základní způsoby tvoření slov v češtině, slovotvorné postupy a metodologii předmětu. Ve čtyřech onomaziologických kategoriích (substance, vlastnosti, děje a okolnosti) vyloží tvoření substantiv, adjektiv, verb, adverbií. Obsahem seminářů je slovotvorná analýza utvořených slovních druhů, jejíž součástí je určování základových slov, odvozovacích a slovotvorných základů, slovotvorných typů, slovotvorných a relačních kategorií.
Přednášky představí základní způsoby tvoření slov v češtině, slovotvorné postupy a metodologii předmětu. Ve čtyřech onomaziologických kategoriích (substance, vlastnosti, děje a okolnosti) vyloží tvoření substantiv, adjektiv, verb, adverbií. Obsahem seminářů je slovotvorná analýza utvořených slovních druhů, jejíž součástí je určování základových slov, odvozovacích a slovotvorných základů, slovotvorných typů, slovotvorných a relačních kategorií.
Přednášky pojednávají o základních způsobech a postupech tvoření nových slov v češtině. Obsahem seminářů jsou slovotvorné analýzy substantiv, adjektiv, verb a adverbií; jejich součástí je určování onomaziologických a slovotvorných kategorií, prostředků a typů.