Seminář seznamuje studenty s vývojem českého jazyka v kontextu slovanských jazyků. Objasňuje vývoj češtiny od praslovanštiny s peripetií staroslověnskou, specifika češtiny v období pračeském, rozmach v období staročeském, částečnou stagnaci v období střední češtiny a obrodné úsilí v období novočeském. Výklad je doplněn informacemi o vývoji pravopisu a interpunkce, o gramatografii a lexikografii. Teoretické poznatky doplňují praktické ukázky písma a vybraných textů. Seznámení s Vokabulářem webovým.