Přednášky podají přehled o vývoji spisovné češtiny zachycené v písemných památkách od nejstarších dob až po současnost.