Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy rybářského a vodohospodářského managementu ve volných vodách zaměřeného na podporu diverzity společenstev ryb a na zlepšení jejich životních podmínek. Pozornost bude zaměřena na popis faktorů snižujících výskyt a početnost populací ryb ve volných vodách a na možnosti jejich odstranění a nápravy. Významná část náplně předmětu bude věnována revitalizačním opatřením, zprůchodňování vodních toků z hlediska migrací ryb a také rybářskému managementu zaměřenému na podporu biodiverzity a zlepšování kvality vody v nádržích.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy rybářského a vodohospodářského managementu ve volných vodách zaměřeného na podporu diverzity společenstev ryb a na zlepšení jejich životních podmínek. Pozornost bude zaměřena na popis faktorů snižujících výskyt a početnost populací ryb ve volných vodách a na možnosti jejich odstranění a nápravy. Významná část náplně předmětu bude věnována revitalizačním opatřením, zprůchodňování vodních toků z hlediska migrací ryb a také rybářskému managementu zaměřenému na podporu biodiverzity a zlepšování kvality vody v nádržích.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy rybářského a vodohospodářského managementu ve volných vodách zaměřeného na podporu diverzity společenstev ryb a na zlepšení jejich životních podmínek. Pozornost bude zaměřena na popis faktorů snižujících výskyt a početnost populací ryb ve volných vodách a na možnosti jejich odstranění a nápravy. Významná část náplně předmětu bude věnována revitalizačním opatřením, zprůchodňování vodních toků z hlediska migrací ryb a také rybářskému managementu zaměřenému na podporu biodiverzity a zlepšování kvality vody v nádržích.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy rybářského a vodohospodářského managementu ve volných vodách zaměřeného na podporu diverzity společenstev ryb a na zlepšení jejich životních podmínek. Pozornost bude zaměřena na popis faktorů snižujících výskyt a početnost populací ryb ve volných vodách a na možnosti jejich odstranění a nápravy. Významná část náplně předmětu bude věnována revitalizačním opatřením, zprůchodňování vodních toků z hlediska migrací ryb a také rybářskému managementu zaměřenému na podporu biodiverzity a zlepšování kvality vody v nádržích.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy rybářského a vodohospodářského managementu ve volných vodách zaměřeného na podporu diverzity společenstev ryb a na zlepšení jejich životních podmínek. Pozornost bude zaměřena na popis faktorů snižujících výskyt a početnost populací ryb ve volných vodách a na možnosti jejich odstranění a nápravy. Významná část náplně předmětu bude věnována revitalizačním opatřením, zprůchodňování vodních toků z hlediska migrací ryb a také rybářskému managementu zaměřenému na podporu biodiverzity a zlepšování kvality vody v nádržích.