Cílem předmětu je představit studentům klíčová témata a koncepty moderní interpretační teorie, představit jim pluralitu interpretačních konceptů, přivést je k reflexi vlastních interpretačních přístupů a postupů a nabídnout jim terminologické a konceptuální nástroje rozšiřující a prohlubující jejich vlastní interpretace uměleckých textů.