Cílem tohoto základního kurzu je dát studentům ucelený přehled nejčastěji používaných metod molekulární biologie. Tento kurz není určen jen pro studenty katedry molekulární biologie a genetiky, ale pro všechny studenty, kteří si chtějí novými metodickými přístupy rozšířit pole svých možností nejen v biologickém výzkumu. Snahou přednášejícího je poskytnout přehled jednotlivých metod s důrazem na vysvětlení jednotlivých principů, bez potřeby věnovat se detailům. Absolvent by následně měl být schopen na základě položené experimentální otázky navrhnout možné řešení, uvědomit si výhody a slabiny dané metody a podle toho zvolit nejlepší řešení. Jedním z cílů, které si přednáška klade, je posílení kritického čtení vědeckých publikací, kdy se čtenář nespokojí pouze s interpretacemi autorů, ale zhodnotí také, jak silně jsou taková tvrzení podložena publikovanými hrubými daty. Požadavky na studenta Schopnost samostatného myšlení, motivace sám se něco nového naučit, principiální znalost zcela základních pojmů buněčné biologie.

Cílem tohoto základního kurzu je dát studentům ucelený přehled nejčastěji používaných metod molekulární biologie. Tento kurz není určen jen pro studenty katedry molekulární biologie a genetiky, ale pro všechny studenty, kteří si chtějí novými metodickými přístupy rozšířit pole svých možností nejen v biologickém výzkumu. Snahou přednášejícího je poskytnout přehled jednotlivých metod s důrazem na vysvětlení jednotlivých principů, bez potřeby věnovat se detailům. Absolvent by následně měl být schopen na základě položené experimentální otázky navrhnout možné řešení, uvědomit si výhody a slabiny dané metody a podle toho zvolit nejlepší řešení. Jedním z cílů, které si přednáška klade, je posílení kritického čtení vědeckých publikací, kdy se čtenář nespokojí pouze s interpretacemi autorů, ale zhodnotí také, jak silně jsou taková tvrzení podložena publikovanými hrubými daty. Požadavky na studenta Schopnost samostatného myšlení, motivace sám se něco nového naučit, principiální znalost zcela základních pojmů buněčné biologie.

Cílem tohoto základního kurzu je dát studentům ucelený přehled nejčastěji používaných metod molekulární biologie. Tento kurz není určen jen pro studenty katedry molekulární biologie a genetiky, ale pro všechny studenty, kteří si chtějí novými metodickými přístupy rozšířit pole svých možností nejen v biologickém výzkumu. Snahou přednášejícího je poskytnout přehled jednotlivých metod s důrazem na vysvětlení jednotlivých principů, bez potřeby věnovat se detailům. Absolvent by následně měl být schopen na základě položené experimentální otázky navrhnout možné řešení, uvědomit si výhody a slabiny dané metody a podle toho zvolit nejlepší řešení. Jedním z cílů, které si přednáška klade, je posílení kritického čtení vědeckých publikací, kdy se čtenář nespokojí pouze s interpretacemi autorů, ale zhodnotí také, jak silně jsou taková tvrzení podložena publikovanými hrubými daty. Požadavky na studenta Schopnost samostatného myšlení, motivace sám se něco nového naučit, principiální znalost zcela základních pojmů buněčné biologie.