Kurs představuje klíčová díla, autory a školy v literatuře Spojených států, přičemž se zaměřuje na počátek dvacátého století. Kurs usiluje o to poskytnout studentům širší perspektivu na americkou literaturu a kulturu a umožnit jim nalézt vlastní osobní zájem v americké tradici. Kurs bude rovněž věnovat zvláštní pozornost rozvoji kritických a interpretačních dovedností. Seminář bude integrovat čtenářské zkušenosti studentů s historickou a teoretickou perspektivou. Od studentů bude vyžadováno číst zadané texty, které budou diskutovány v semináři. Zároveň si studenti budou představovat krátké prezentace. Přednáška uvede příslušná díla a autory do širšího literáněhistorického a literárněteoretického kontextu. Cílem předmětu je jednak nabídnout studentům ucelený obraz dějin americké literatury 19. a 20. století, jednak je vést k samostatné práci s textem a rozvíjet jejich interpretační schopnosti.