Cvičení mají za cíl seznámit studenty se zásadami korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a základní znalost korektorských značek. Studenti se naučí správně užívat korektorské značky, vyznačovat pravopisné, syntaktické, typografické a věcné chyby v textu, dodržovat typografická pravidla. Při práci s textem se budou procvičovat jevy obvyklé v korektorské praxi v nakladatelstvích, v redakcích novin a časopisů. V rozsáhlejších textech budou studenti vedeni k tomu, aby dodržovali pravidla jednotného a logicky soudržného textu. Témata:
Cvičení mají za cíl seznámit studenty se zásadami korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a základní znalost korektorských značek. Studenti se naučí správně užívat korektorské značky, vyznačovat pravopisné, syntaktické, typografické a věcné chyby v textu, dodržovat typografická pravidla. Při práci s textem se budou procvičovat jevy obvyklé v korektorské praxi v nakladatelstvích, v redakcích novin a časopisů. V rozsáhlejších textech budou studenti vedeni k tomu, aby dodržovali pravidla jednotného a logicky soudržného textu. Témata:

Cvičení mají za cíl seznámit studenty se zásadami korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a základní znalost korektorských značek. Studenti se naučí správně užívat korektorské značky, vyznačovat pravopisné, syntaktické, typografické a věcné chyby v textu, dodržovat typografická pravidla. Při práci s textem se budou procvičovat jevy obvyklé v korektorské praxi v nakladatelstvích, v redakcích novin a časopisů. V rozsáhlejších textech budou studenti vedeni k tomu, aby dodržovali pravidla jednotného a logicky soudržného textu. Témata: