Cílem je seznámení posluchačů prvního ročníku oboru Péče o životní prostředí s obecnými principy psaní kritické literární rešerše. Nosným tématem a rámcem celého kurzu je aktuální téma související s péčí o životní prostředí. Aktuální téma je nahlíženo z různých úhlů pohledu dotčených zájmových skupin. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými částmi odborného textu: abstrakt, úvod, literární rešerše, výsledky, diskuse a závěr práce. Jsou seznámeni se způsoby vyhledávání literatury a jejím využíváním pro psaní odborné práce. Důraz je kladen na psaní literární rešerše na zadané téma, kritický přístup ke zdrojům a způsob citování odborné literatury. Cvičení mají formu odborných prezentací, samostatné práce a konzultací. Výstupem je krátká literární rešerše, zaměřená na konkrétní environmentální nebo krajinně ekologický problémem. Při závěrečných prezentacích svých poznatků pak studenti získají ucelenější kritický náhled na probírané environmentální téma.
Cílem je seznámení posluchačů prvního ročníku oboru Péče o životní prostředí s obecnými principy psaní kritické literární rešerše. Nosným tématem a rámcem celého kurzu je aktuální téma související s péčí o životní prostředí. Aktuální téma je nahlíženo z různých úhlů pohledu dotčených zájmových skupin. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými částmi odborného textu: abstrakt, úvod, literární rešerše, výsledky, diskuse a závěr práce. Jsou seznámeni se způsoby vyhledávání literatury a jejím využíváním pro psaní odborné práce. Důraz je kladen na psaní literární rešerše na zadané téma, kritický přístup ke zdrojům a způsob citování odborné literatury. Cvičení mají formu odborných prezentací, samostatné práce a konzultací. Výstupem je krátká literární rešerše, zaměřená na konkrétní environmentální nebo krajinně ekologický problémem. Při závěrečných prezentacích svých poznatků pak studenti získají ucelenější kritický náhled na probírané environmentální téma.
Cílem je seznámení posluchačů prvního ročníku oboru Péče o životní prostředí s obecnými principy psaní kritické literární rešerše. Nosným tématem a rámcem celého kurzu je aktuální téma související s péčí o životní prostředí. Aktuální téma je nahlíženo z různých úhlů pohledu dotčených zájmových skupin. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými částmi odborného textu: abstrakt, úvod, literární rešerše, výsledky, diskuse a závěr práce. Jsou seznámeni se způsoby vyhledávání literatury a jejím využíváním pro psaní odborné práce. Důraz je kladen na psaní literární rešerše na zadané téma, kritický přístup ke zdrojům a způsob citování odborné literatury. Cvičení mají formu odborných prezentací, samostatné práce a konzultací. Výstupem je krátká literární rešerše, zaměřená na konkrétní environmentální nebo krajinně ekologický problémem. Při závěrečných prezentacích svých poznatků pak studenti získají ucelenější kritický náhled na probírané environmentální téma.
Cílem je seznámení posluchačů prvního ročníku oboru Péče o životní prostředí s obecnými principy psaní kritické literární rešerše. Nosným tématem a rámcem celého kurzu je aktuální téma související s péčí o životní prostředí. Aktuální téma je nahlíženo z různých úhlů pohledu dotčených zájmových skupin. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými částmi odborného textu: abstrakt, úvod, literární rešerše, výsledky, diskuse a závěr práce. Jsou seznámeni se způsoby vyhledávání literatury a jejím využíváním pro psaní odborné práce. Důraz je kladen na psaní literární rešerše na zadané téma, kritický přístup ke zdrojům a způsob citování odborné literatury. Cvičení mají formu odborných prezentací, samostatné práce a konzultací. Výstupem je krátká literární rešerše, zaměřená na konkrétní environmentální nebo krajinně ekologický problémem. Při závěrečných prezentacích svých poznatků pak studenti získají ucelenější kritický náhled na probírané environmentální téma.

Zprostředkovat studentům kontakt s lidmi, kteří se aplikovanou ekologií zabývají v praxi.