Zprostředkovat studentům kontakt s lidmi, kteří se aplikovanou ekologií zabývají v praxi.