Kurz navazuje na Aplikovanou ekologii I. Cílem kurzu je seznámit studenty s principy psaní grantových žádostí. Jednotlivé lekce mají formu odborných prezentací vedených interními i externími přenášejícími, praktických cvičení a důraz je kladen na samostatnou práci (případně v menších skupinkách). Studenti jsou seznámeni s možnostmi podání projektů u různých grantových agentur. Je jim vysvětlen princip projektového cyklu, seznámí se se základními projektovými technikami. Studenti získají informace o možnostech čerpání financí z evropských fondů a principech podávání evropských projektů. Součástí kurzu je i seznámení studentů s fungováním neziskových organizací a jejich zkušenostmi s podáváním a zpracováním projektů. Každý student na závěr odevzdá návrh projektu, který odpovídá pravidlům předem dané výzvy. Formální náplní je tedy vypracování projektu, studenti se při tom ale seznámí s konkrétními problémy v daném území a zkusí navrhnout jejich řešení. Kursy Aplikovaná ekologie I. a II. rovněž slouží jako příprava pro psaní bakalářské práce pro obor Péče o životní prostředí .
Kurz navazuje na Aplikovanou ekologii I. Cílem kurzu je seznámit studenty s principy psaní grantových žádostí. Jednotlivé lekce mají formu odborných prezentací vedených interními i externími přenášejícími, praktických cvičení a důraz je kladen na samostatnou práci (případně v menších skupinkách). Studenti jsou seznámeni s možnostmi podání projektů u různých grantových agentur. Je jim vysvětlen princip projektového cyklu, seznámí se se základními projektovými technikami. Studenti získají informace o možnostech čerpání financí z evropských fondů a principech podávání evropských projektů. Součástí kurzu je i seznámení studentů s fungováním neziskových organizací a jejich zkušenostmi s podáváním a zpracováním projektů. Každý student na závěr odevzdá návrh projektu, který odpovídá pravidlům předem dané výzvy. Formální náplní je tedy vypracování projektu, studenti se při tom ale seznámí s konkrétními problémy v daném území a zkusí navrhnout jejich řešení. Kursy Aplikovaná ekologie I. a II. rovněž slouží jako příprava pro psaní bakalářské práce pro obor Péče o životní prostředí .
Kurz navazuje na Aplikovanou ekologii I. Cílem kurzu je seznámit studenty s principy psaní grantových žádostí. Jednotlivé lekce mají formu odborných prezentací vedených interními i externími přenášejícími, praktických cvičení a důraz je kladen na samostatnou práci (případně v menších skupinkách). Studenti jsou seznámeni s možnostmi podání projektů u různých grantových agentur. Je jim vysvětlen princip projektového cyklu, seznámí se se základními projektovými technikami. Studenti získají informace o možnostech čerpání financí z evropských fondů a principech podávání evropských projektů. Součástí kurzu je i seznámení studentů s fungováním neziskových organizací a jejich zkušenostmi s podáváním a zpracováním projektů. Každý student na závěr odevzdá návrh projektu, který odpovídá pravidlům předem dané výzvy. Formální náplní je tedy vypracování projektu, studenti se při tom ale seznámí s konkrétními problémy v daném území a zkusí navrhnout jejich řešení. Kursy Aplikovaná ekologie I. a II. rovněž slouží jako příprava pro psaní bakalářské práce pro obor Péče o životní prostředí .
Kurz navazuje na Aplikovanou ekologii I. Cílem kurzu je seznámit studenty s principy psaní grantových žádostí. Jednotlivé lekce mají formu odborných prezentací vedených interními i externími přenášejícími, praktických cvičení a důraz je kladen na samostatnou práci (případně v menších skupinkách). Studenti jsou seznámeni s možnostmi podání projektů u různých grantových agentur. Je jim vysvětlen princip projektového cyklu, seznámí se se základními projektovými technikami. Studenti získají informace o možnostech čerpání financí z evropských fondů a principech podávání evropských projektů. Součástí kurzu je i seznámení studentů s fungováním neziskových organizací a jejich zkušenostmi s podáváním a zpracováním projektů. Každý student na závěr odevzdá návrh projektu, který odpovídá pravidlům předem dané výzvy. Formální náplní je tedy vypracování projektu, studenti se při tom ale seznámí s konkrétními problémy v daném území a zkusí navrhnout jejich řešení. Kursy Aplikovaná ekologie I. a II. rovněž slouží jako příprava pro psaní bakalářské práce pro obor Péče o životní prostředí .

Zprostředkovat studentům kontakt s lidmi, kteří se aplikovanou ekologií zabývají v praxi.