Představit studentům s hlubším zájmem o botaniku (zájemci o magisterské studium bionomie a ekologie rostllin) hlavní skupiny cévnatých rostlin, jejich základní charakteristické znaky a vzájemné fylogenetické vztahy. Podat základní informace o obecné systematice rostlin. Naučit studenty poznávat hojnější zástupce středoevropské flóry včetně základních znalostí o ekologii důležitých skupin.
Představit studentům s hlubším zájmem o botaniku (zájemci o magisterské studium bionomie a ekologie rostllin) hlavní skupiny cévnatých rostlin, jejich základní charakteristické znaky a vzájemné fylogenetické vztahy. Podat základní informace o obecné systematice rostlin. Naučit studenty poznávat hojnější zástupce středoevropské flóry včetně základních znalostí o ekologii důležitých skupin.

Představit studentům s hlubším zájmem o botaniku (zájemci o magisterské studium bionomie a ekologie rostllin) hlavní skupiny cévnatých rostlin, jejich základní charakteristické znaky a vzájemné fylogenetické vztahy. Podat základní informace o obecné systematice rostlin. Naučit studenty poznávat hojnější zástupce středoevropské flóry včetně základních znalostí o ekologii důležitých skupin.

Představit studentům s hlubším zájmem o botaniku (zájemci o magisterské studium bionomie a ekologie rostllin) hlavní skupiny cévnatých rostlin, jejich základní charakteristické znaky a vzájemné fylogenetické vztahy. Podat základní informace o obecné systematice rostlin. Naučit studenty poznávat hojnější zástupce středoevropské flóry včetně základních znalostí o ekologii důležitých skupin.

Představit studentům s hlubším zájmem o botaniku (zájemci o magisterské studium bionomie a ekologie rostllin) hlavní skupiny cévnatých rostlin, jejich základní charakteristické znaky a vzájemné fylogenetické vztahy. Podat základní informace o obecné systematice rostlin. Naučit studenty poznávat hojnější zástupce středoevropské flóry včetně základních znalostí o ekologii důležitých skupin.