Studující budou seznámeni s problematikou etnických a menšinových skupin v ČR z hlediska sociální problematiky, legislativy a socio - psychologických a kulturních zdrojů tolerance a intolerance. Pozornost je věnována nejen nejfrekventovanější romské menšině, ale i specifickým problémům jiných menšin ve vztahu k migraci, náboženské rozmanitosti atp.
Studující budou seznámeni s problematikou etnických a menšinových skupin v ČR z hlediska sociální problematiky, legislativy a socio - psychologických a kulturních zdrojů tolerance a intolerance. Pozornost je věnována nejen nejfrekventovanější romské menšině, ale i specifickým problémům jiných menšin ve vztahu k migraci, náboženské rozmanitosti atp.

Studující budou seznámeni s problematikou etnických a menšinových skupin v ČR z hlediska sociální problematiky, legislativy a socio - psychologických a kulturních zdrojů tolerance a intolerance. Pozornost je věnována nejen nejfrekventovanější romské menšině, ale i specifickým problémům jiných menšin ve vztahu k migraci, náboženské rozmanitosti atp.