Úkolem tohoto předmětu je především položení základů procedurálního i objektového programování. Jako nástroj je vybrána skupina jazyků typu C/C++. Postupně je student seznamován s deklarací datových typů a příkazů ovlivňujícími běh programu tak, aby byl schopen sestavit zprvu jednoduché programy a později i náročnější algoritmické úlohy. Důležitou kapitolou je problematika ukazatelů a jejich použití. Důraz je kladen na rozlišení použití forem ANSI C a C++. Kurz je doplněn dvěma přednáškami z nízko úrovňového programování.
Úkolem tohoto předmětu je především položení základů procedurálního programování. Jako nástroj je vybrána skupina jazyků typu C. Postupně je student seznamován s deklarací a definicí proměnných a konstant. Dále s příkazy ovlivňujícími běh programu tak, aby byl schopen sestavit zprvu jednoduché programy a později i náročnější algoritmické úlohy. Důležitou kapitolou je problematika ukazatelů a jejich použití. Důraz je kladen na rozlišení použití forem ANSI C a C++. V závěru student přejde k použití knihoven distribuovaných s jednotlivými aplikacemi sloužícími pro vývoj a nasazení programů v C a C++. Kurz je doplněn dvěma přednáškami z nízko úrovňového programování.

Úkolem tohoto předmětu je především položení základů procedurálního programování. Jako nástroj je vybrána skupina jazyků typu C. Postupně je student seznamován s deklarací a definicí proměnných a konstant. Dále s příkazy ovlivňujícími běh programu tak, aby byl schopen sestavit zprvu jednoduché programy a později i náročnější algoritmické úlohy. Důležitou kapitolou je problematika ukazatelů a jejich použití. Důraz je kladen na rozlišení použití forem ANSI C a C++. V závěru student přejde k použití knihoven distribuovaných s jednotlivými aplikacemi sloužícími pro vývoj a nasazení programů v C a C++. Kurz je doplněn dvěma přednáškami z nízko úrovňového programování.