Student/ka zná metodiku výzkumné práce. Student/ka umí stanovit a formulovat hypotézu. Student/ka umí zpracovat empirická data a statistické údaje. Student/ka umí vyvodit závěry práce. Student/ka umí vést diskusi. Student/ka dbá na formální úpravu a jazykovou stránku práce. Student/ka zná způsob prezentace bakalářské práce