Kurz se bude zabývat 15 rockovými LP deskami, které jsou obvykle vnímány jako silně vlivové a určující mezníky vývoje rockové hudby a kultury jako klíčového komponentu světové populární kultury 60. let 20. století. Seminární formou bude analyzován sémantický obsah jednotlivých složek (hudba, text, vizuální podoba obalu LP, videa či záznamy živých verzí, mediální vystoupení apod.) z hlediska sdělení, jimiž tyto desky či písně utvářejí diskurs popkultury 60. let a zakládaji způsoby generování postojů, přístupů či stylů traktování určitých témat, jež se z dnešního pohledu jeví jakožto "typická" právě pro éru 60. let.