Přednáška se bude věnovat způsobům, s jejichž pomocí byl v průběhu 20. století v oblasti teorie kultury konstituován koncept populární kultury jako specifického typu kultury, která se odlišuje jak od kultury "vysoké", tak i od kultury "masové". Pozornost bude věnována jak samotné poetice (vnitřní strukturaci) popkulturního díla, tak i zpsůobům jeho fungování ve veřejném prostoru. Proto se bude přednáška věnovat i problematice masových médií a dalších sfér utvářejících distinktivní recepční rámec fungování populární kultury.