Cílem předmětu bude seznámení s přehledem dějin filmového umění a teoretického uvažování o filmu. Přednášky se budou opírat o analýzu konkrétních filmů a pojmenování zlomových okamžiků ve dějinách vybraných žánrů.