Cíle: - získat znalosti a dovednosti praktického zvládnutí podání předlékařské první pomoci - seznámit se s organizací a zásadami předlékařské první pomoci - seznámit se zásadami transportu raněných v terénu, domácnosti i ve zdravotnických zařízeních