Předmět detailně představuje psychopedickou problematiku, přičemž se zaměřuje na jasné popsání a vymezení jednotlivých vývojových etap - od vzniku postižení po stáří a umírání osob s mentálním postižením, přičemž důraz je kladen na oblasti výchovy a vzdělávání. Studenti se dále seznámí se sociální a právní situací osob s mentálním postižením, získají znalost o nabízených službách, neziskových organizacích a získají povědomí o současných trendech v přístupu k osobám s mentálním postižením.