Cílem kurzu se seznámit studenty s pojetím hodnot, jakožto motivační složky osobnosti. Na hodnotovou orientaci bude nahlíženo jako na subjektivní konstrukt, který odráží zkušenosti jedince i skupin. Prostor bude věnován sebereflexím studentů a jejich sdílení ve skupině.

Požadavky na studenta: Aktivita na seminářích.

Seminární práce: Hodnoty v kontextu tématu vlastní diplomové práce – nebo v kontextu, o který se zajímám (úvaha opřená o odbornou literaturu a vlastní zkušenosti v rozsahu 3-5stran, práci lze konzultovat v rozpracované podobě).