Proseminář se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V první se posluchači seznámí s hlavními technikami a metodami čtení a interpretace filozofických a teoretických textů, které budou využívat v průběhu studia. Budou jim představeny též hlavní instituce (zejména knihovny). Bude jim představena základní literatura oboru a internetové zdroje potřebné k badatelské práci, nastíněny budou základní rysy psaní odborných textů. Ve druhé části aplikujeme teoretické poznatky na rozbor vybraných textů.