Přednáška skloubí dvě základní hlediska estetických zkoumání - historické a konceptuální (systematické). Terminologie je chápána nejen jako základní pojmosloví oboru, ustalující základní kategorie rozumění, ale také jako soubor instrumentální povahy, vyjevující podstatu jednotlivých estetických a uměnovědných konceptů. Důraz bude položen na vnitřní dynamiku proměn estetického myšlení, jevící se ve změnách terminologické povahy.