Cílem výuky je osvojení si slovní zásoby a gramatických struktur typických pro anglický jazyk v britské spisovné verzi s přihlédnutím k odchylkám v rámci americké Aj.