Kurz Filosofická etika 2 je volně navazující na kurz Filosofická etika 1. 

Probíraná témata:

-Konsekvencionalismus a deontologismus

-Řešení dilematu I a II

-Srovnání s etikou ctností

-Životní cíl

-Štěstí

-Antiteleologické etiky

-Lidská přirozenost

-Základní lidská dobra

-Přirozený zákon a právo

-Lidská práva

-Podoby přirozeného zákona

Ke každému výukovému videu je přičleněn test. Po absolvování všech testů Vám bude vygenerováno osvědčení. 

Jedná se o úvodní kurz celkem čtyřsemestrálního kurzu latiny. Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby v rozsahu prvních 6 lekcí učebnice Latina nejen pro teology (Milena Přecechtělová).

Kurz Základní filosofické pojmy 2 doporučujeme těm, kteří již absolvovali kurz Základní filosofické pojmy 1. V tomto kurzu se seznámíte s dalšími základními pojmy této disciplíny a budete tak připraveni pokračovat například kurzem filosofické etiky. 

Po absolvování tohoto videokurzu budete schopni odpovědět na základní otázky týkající se etiky jakožto filosofické disciplíny. Ujasníte si, co je vlastně obsahem etiky a jakým způsobem se dělí. Shlédnutí videa je podmíněno úspěšným absolvováním testu, který uzavírá každé téma. Test můžete opakovat bez omzení.