Znalostní minimum pro katechety je pilotní kurz kurz určený pro zájemce z ostravsko-opavské diecéze, kteří dosud neměli možnost získat potřebné vzdělání k této službě a jsou v ní začátečníky. Kurz jim má pomoci získat základní orientaci v oblasti katecheze a výuky náboženství na 1. stupni ZŠ a motivovat je k dalšímu vzdělávání. Obsahuje celkem 10 hodin rozdělených do tří modulů:

Modul I

V co věříme vysvětluje teologické obsahy jednotlivých hodin náboženství podle metodik pro 1.–5. třídu ZŠ.

Modul II

Co o tom říká Bible vychází z publikace doc. Ludmily Muchové „Bible pro ty, kdo už nejsou děti“.

Modul III

Jak to předat dětem stručně vysvětluje základní didaktické kategorie důležité pro úspěšný edukační proces v hodinách náboženství.


Tento kurz volně navazuje na kurz Filosofická etika 2. Každé téma koresponduje s jedním výukovým videem, ke kterému je přiřazen krátký test. 

Témata probíraná v kurzu:

-Etika ctností

-Co je to ctnost

-Dělení ctností

-Co ctnosti kultivují

-Konsekvencionalismus

-Utilitarismus

-Kantova etika

-Srovnání s etikou ctností

-Definice svědomí

-Rozbor definice svědomí

Přejeme Vám příjemnou zábavu!Kurz Filosofická etika 2 je volně navazující na kurz Filosofická etika 1. 

Probíraná témata:

-Konsekvencionalismus a deontologismus

-Řešení dilematu I a II

-Srovnání s etikou ctností

-Životní cíl

-Štěstí

-Antiteleologické etiky

-Lidská přirozenost

-Základní lidská dobra

-Přirozený zákon a právo

-Lidská práva

-Podoby přirozeného zákona

Ke každému výukovému videu je přičleněn test. Po absolvování všech testů Vám bude vygenerováno osvědčení. 

Jedná se o třetí část celkem čtyřsemestrálního kurzu latiny. Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby. K výuce je použita učebnice Latina nejen pro teology (Milena Přecechtělová).

Jedná se o druhou část celkem čtyřsemestrálního kurzu latiny. Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby. K výuce je použita učebnice Latina nejen pro teology (Milena Přecechtělová).

Jedná se o úvodní kurz celkem čtyřsemestrálního kurzu latiny. Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby v rozsahu prvních 7 lekcí učebnice Latina nejen pro teology (Milena Přecechtělová).

Kurz Základní filosofické pojmy 2 doporučujeme těm, kteří již absolvovali kurz Základní filosofické pojmy 1. V tomto kurzu se seznámíte s dalšími základními pojmy této disciplíny a budete tak připraveni pokračovat například kurzem filosofické etiky. 

Po absolvování tohoto videokurzu budete schopni odpovědět na základní otázky týkající se etiky jakožto filosofické disciplíny. Ujasníte si, co je vlastně obsahem etiky a jakým způsobem se dělí. Shlédnutí videa je podmíněno úspěšným absolvováním testu, který uzavírá každé téma. Test můžete opakovat bez omzení.