Seznámení posluchačů se vznikem, evolucí, současnou diverzitou a se všemi hlavními aspekty životního cyklu obojživelníků.