Cílem předmětu je seznámit studenty s biologií ptáků zařazených do jednotlivých kategorií CITES - Přílohy I, II a III, případně. A, B, C a D (přílohy k evropskému nařízení). Charakteristiky třídy Aves a jejich zástupců chráněných Úmluvou CITES s důrazem na druhy uvedené v příloze I, jejich rozdělení, biologie, stupeň a typ ohrožení a ochrany: řády Struthioniformes, Rheiformes, Tinamiformes, Sphenisciformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Charadriiformes, Psittaciformes, Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Trogoniformes, Coraciiformes, Piciformes, Passeriformes.