Cílem předmětu je naučit studenty základním dovednostem potřebným při přípravě bakalářských a magisterských diplomových prací.