Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou úprav toků a s legislativou, související s vodními toky. Studenti se seznámí s právy a povinnostmi správců vodní toků, s ochranou vodních toků a s ochranou před povodněmi. Získají znalosti o základní terminologii vodního zákona, seznámí se s informačními portály zabývajícími se evidencí vodních toků. Předmět je uvede do problematiky návrhu úpravy vodního toku, kterému předchází znalosti o vytváření koryta a režimu splavenin. Součástí předmětu je i posouzení stability koryta, návrh opevnění, objektů a staveb na vodních tocích.