Cílem předmětu je objasnění pojmů a vztahů v oblasti vodního režimu půdy, krajiny, hydrologie, hydropedologie.