KBD resp. obor BOZO má v průběhu bakalářského studia dvě (KBD/PRPR a KBD/PROD) a v magisterském stupni jednu praxi (KBD/PRODN). Pro všechny tyto praxe je vytvořen kurz PRAXE BOZO na e-learning (pod KBD), kde studenti najdou kde a kdy vyzvednout smlouvu na praxi a potvrzení o hodnocení praxe, jak vést deník praxe (se vzorem), instituce, kam mohou na praxi jít a i odpovědi na nejčastěji kladené otázky (FAQ).