Cílem předmětu je sjednocení předchozích biologických znalostí, seznámení s hlavními charakteristikami živých systémů, jejich stavbou a rozdělením a základními biologickými zákonitostmi uplatňujícími se v zemědělství, potravinářství, biotechnologiích, lesnictví a dalších odvětvích.