Cílem předmětu je podat přehled stěžejních témat, týkajících se chovu ptáků: zařízení chovu, umístění, potrava, základní zásady výživy, hygiena chovu, péče o zdraví ptáků, zásady manipulace s nimi, rozmnožování v zajetí - obecné zásady péče o hnízdící ptáky. Přehled biologie a z ní vyplývajících specifických požadavků jednotlivých řádů: Anseriformes, Galliformes, Columbiformes, Psittaciformes, Apodiformes, Piciformes, Passeriformes - Emberizidae, Fringillidae, Estrildidae, Ploceidae, Sturnidae, Timaliidae, Corvidae.