Cílem kurzu je naučit studenty základním dovednostem potřebným ke komunikaci ve vědecké komunitě se zvláštním zřetelem k prezentaci vlastních výsledků. 
Obsah:
1. Principy vědeckého sdělení , rozdíly mezi písemným a ústním sdělením (opakování předmětu ZZVEP)
2. Využití nástrojů MS Powerpoint pro vědeckou prezentaci
3. Seznámení studentů s postupem vlastní bakalářské práce
Cílem předmětu je naučit studenty prezentovat svoji vědeckou práci písemnou či ústní formou a motivovat je k aktivní účasti na konferenci.