Cílem předmětu Zemědělská botanika je poskytnout studujícím informace o rostlinných buňkách, stélkách, tkáních a orgánech; fylogenezi a systému rostlin v nejširším slova smyslu; významu vybraných taxonů ve fylogenezi rostlin, ekosystému a pro využití člověkem. Důraz je kladen na témata významná pro praxi širokého spektra zemědělských oborů a oborů se zemědělskou produkcí provázaných.
Cílem předmětu Zemědělská botanika je poskytnout studujícím informace o rostlinných buňkách, stélkách, tkáních a orgánech; fylogenezi a systému rostlin v nejširším slova smyslu; významu vybraných taxonů ve fylogenezi rostlin, ekosystému a pro využití člověkem. Důraz je kladen na témata významná pro praxi širokého spektra zemědělských oborů a oborů se zemědělskou produkcí provázaných.