Seznámit studenty se základními koncepty ekologie a jejích podoblastí